Shakti ja Elämän Voima -kurssin viides kierros

Write your awesome label here.

Älä enää tyydy ...

 • Puskemisenergia, kaiken kontrollointi, yliajattelu, kiire... menneen talven lumia  
 • Keho joka huutaa lepoa ja hemmottelua on historiaa. Ruumiillisesta ja sielullisesta ravinnosta tulee elämän prioriteetti.
 • Kehon ja mielen erillisyys saa mennä. Tästä lähtien olette yhtä.
 • Perfektionismi ja ylisuorittajuus, no thanks. On aika hengittää ja antautua elämän virralle.
 • Ylivireystila ja epätasainen hermosto ei oo enää hyödyksi. Tasapaino on in.
 • Tunteiden nielaisu ja huomiotta jättäminen saa jäädä. Tunteiden virtauttaminen ja rakastaminen saa tulla.
 • Pään sisällä eläminen, ainainen loogisuus, selitysten hakeminen, asioiden korjailu... Vai aistien, sydämen ja intuition rohkea seuraaminen?
 • Maskuliininen hyvinvoinnin puskeminen itsekurin kautta - vai feminiininen hyvinvoinnille omistautuminen antaumuksen kautta?
 • Tukkeutuneet tunteet, tukketunueet energiat, turta olo.. vai vapaasti virtaava elämänenergia?
Kaipaatko tietoista yhteyttä omaan kehoosi?
Haluaisitko tuntea hermostosi ja olla täysin tietoinen omista olotiloistasi?
Ehkä olet perfektionisti, yliajattelija tai huolehtija, joka elää suurimman osan päivästään pään sisällä?

Jos tunnistat itsesi, tämä kurssi on juuri sinulle.


Mitä saat kurssilta:
Tietoinen yhteys kehoosi: Opit luomaan vahvan ja tietoisen yhteyden omaan kehoosi. Käytät kehoasi kompassina, joka ohjaa sinua kohti tasapainoa ja hyvinvointia.
🌿 Hermoston kartoittaminen ja tasapainottaminen: Opi tuntemaan hermostosi ja tasapainottamaan sitä. Saat työkaluja stressin hallintaan ja rauhan löytämiseen arjen kiireessä.
🌸 Feminiini- ja maskuliinienergioiden tasapainottaminen: Tasapainota feminiini- ja maskuliinienergioitasi oppiaksesi elämään harmoniassa itsesi ja ympäristösi kanssa.
🌈 Elävä yhteys läsnäoloon: Tunnetko, että sinulla ei ole yhteyttä läsnäoloon, elämään, kehoon tai luontoon? Opit löytämään ja vahvistamaan tätä yhteyttä.
🌌 Tunteiden käsittely: Jos tunnut turruttavan tunteitasi ja haluat oppia käsittelemään niitä, kurssi tarjoaa sinulle työkalut ja näkökulmat tunteiden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.
🌺 Feminiinin mysteerit: Kurssi vie sinut matkalle feminiinin mysteereihin, tarjoten selittämättömän vetovoiman kokemuksia ja syventäen ymmärrystäsi feminiinienergiasta.
💫 Energeettisen anatomian perusteet: Ymmärrä kehosi energiakeskukset ja opi virtauttamaan feminiinienergiaa kehossasi.

Tule mukaan matkalle kohti tietoista yhteyttä itseesi ja löydä uusi tapa lähestyä hyvinvointia ja elämää feminiinin voiman kautta. Ilmoittaudu kurssille nyt ja avaa ovi syvemmälle itsetuntemukseen ja tasapainoiseen elämään! 🌟
Write your awesome label here.

Kaikki materiaalit ja bonukset heti saatavilla

Shakti ja Elämän Voima

Tää on sulle jos:
 • haluat luoda tietoisen yhteyden kehoosi
 • haluat tuntea hermostosi ja olla tietoinen omista olotiloistasi
 • olet perfektionisti, yliajattelija, huolehtija - elät valtaosan päivästä pään sisällä
 • tunnet, että sulla ei ole yhteyttä läsnäoloon, elämään, kehoon, luontoon...
 • turrutat tunteitasi ja haluat oppia käsittelemään niitä
 • etsit vaihtoehtoista lähestymistapaa hyvinvointiin ja elämään
 • tunnet selittämätöntä vetoa kohti feminiinin mysteerejä


Opit:
 • Käyttämään sun omaa kehoa kompassina
 • Kartoittamaan ja tasapainottamaan hermostoa
 • Tasapainottamaan feminiini- ja maskuliinienergioitasi
 • Feminiinisen lähestymistavan elämään ja hyvinvointiin
 • Energeettisen anatomian perusteet ja feminiinienergian virtauttamisen kehossa
Write your awesome label here.

Palautetta kurssista 

Kurssi on rakennettu tosi kiinnostavien teemojen ympärille. Jokaisella kerralla tulee valtava määrä tietoa, joten on kiva että luentoihin voi palata uudelleen ja tehdä esim. Muistiinpanoja jälkikäteen niin halutessaan.

Harjoitukset on olleet tosi mielenkiintoisia ja niitä tulee tehtyä arjessa säännöllisesti. Kurssialusta on selkeä, ja luennot löytää sieltä hyvin. Vaikka ei osallistuisi live tapaamisiin valmennuksesta saa paljon.

oona
Osaksi elämää tuli kehon liikuttaminen, joka on päivä päivältä luontevampaa ja tulee monissa tilanteissa jo itsestään. Vapauttava muutos ihmiselle, joka on ennen ollut kuin patsas ja pitänyt näin yllä kontrollia.

Arvostus omia rutiineja kohtaan ja oivallus siitä, että hoksaa milloin on itsekurin paikka ja milloin taas höllätä otetta. Yleisesti hitaampi ote elämään ja aikaa tarkkailulle ❤️
Essin tapa valmentaa on täysin eri kuin mihin olen tottunut. Rauhallinen läsnäolo, asioiden selitys niin, että kaikki kuulosti yksinkertaiselta ja tauot loi uudenlaisen ympäristön oppia. Oikeasti asioiden äärellä olemista, eikä vaan suorittamista kohti seuraavaa 🙏🏻
Oletko kyllästynyt puskemaan ja kontrolloimaan kaikkea ympärilläsi? Oletko huomannut, että kehosi kaipaa enemmän kuin menneen talven lumia ja ylivireystilaa?

Olet oikeassa paikassa.

Tämä kurssi kutsuu sinut astumaan uuteen vaiheeseen, jossa kehon ja sielun ravitseminen on elämäsi prioriteetti.

Mitä voit odottaa:
🌿 Tasapaino kehon ja mielen välillä: Heitä hyvästit kehon ja mielen erillistymiselle. Kurssilla yhdistyvät keho, mieli ja sielu luoden harmonisen kokonaisuuden.
🌺 Hengitä ja antaudu elämän virralle: Lopeta puskeminen ja yliajattelu. Kurssi kannustaa hengittämään syvään ja antautumaan elämän virtaan.
💫 Tasapaino ja hyvinvoinnin antaumus: Unohda perfektionismi ja ylisuorittaminen. Nyt on aika keskittyä tasapainoon ja omistautua hyvinvoinnille antaumuksella.
🌈 Tunteiden virtaaminen ja rakastaminen: Älä enää niele tunteitasi. Kurssi opettaa sinulle tunteiden vapauttamisen taidon ja rakastamisen voiman.
🌟 Sydämen ja intuition seuraaminen: Jätä pään sisällä eläminen taakse. Rohkaise sydämesi ja intuition voimaa ja ala seuraamaan elämäsi polkua.
Feminiininen hyvinvointi antaumuksen kautta: Luovu epäterveestä maskuliinisesta puskemisesta ja omistaudu feminiiniselle hyvinvoinnille antaumuksen kautta.

Liity mukaan Shakti ja Elämän Voima -kurssille ja avaa ovi vapaasti virtaavaan elämänenergiaan. Älä enää sivuuta kehosi huutoa lepoon ja hemmotteluun. Ilmoittaudu nyt ja astu kohti tasapainoista, tietoista ja antaumuksellista elämää! 🌺✨

Luvassa on neljä moduulia ja bonuksia, jotka ovat heti saatavillasi

 • Materiaalit ovat aiemmin nauhoitettuja zoom-tallenteita.
 • Voit käydä nauhoitteen ja harjoitukset läpi koska tahansa omassa tahdissasi

Moduuli 1: hermosto

 • Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto: opit perusteet autonomisesta hermostosta
 • Vireystilat ja toleranssi-ikkuna: ymmärrät omaa vireystilaasi, tunteitasi, stressiäsi ja reaktioitasi
 • Polyvagaalinen teoria: kartoitat oman hermostosi ja oman vireystilasi sekä opit käyttämään aistumuksiasi kompassina elämässä
 • Hermoston tasapainotus ja resurssit: opit yksinkertaisia keinoja vireystilasi säätelyyn
 • Kehon muisti: opit tiedostamattomasta muistista ja siitä, miten se vaikuttaa elämääsi
 • Kaksoistietoisuus: opit tulemaan tietoiseksi sekä sisäisestä että ulkoisesta maailmasta yhtä aikaa

Moduuli 2: feminiini ja maskuliini

 • Shiva ja Shakti: opit perusteet kahdesta polariteettienergiasta
 • Maskuliinienergia: ymmärrät sekä eheän että haavoittuneen maskuliinienergian ominaisuudet
 • Feminiinienergia: ymmärrät sekä eheän että haavoittuneen feminiinienergian ominaisuudet
 • Energioiden ilmaisu ja eheyttäminen: opit tapoja ja keinoja kummankin energeettisen polariteetin eheyttämiseen sekä ilmaisuun
 • Feminiinienergian ruokkiminen: opit, miten pääset todella käsiksi feminiinienergiaasi ja voit ruokkia ja kasvattaa sitä päivittäin
 • Tasapaino: kartoitat, miten tasapainossa olet energeettisesti sekä omassa elämässäsi

Moduuli 3: elämälle omistautuminen

 • Antaumus: mitä on todellinen itselle, feminiinille ja keholliselle elämälle omistautuminen?
 • Hyvinvoinnin tasot: opit kuusi eri tasoa, joilla pitää huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
 • Itsekuri: opit, mitä eroa on feminiinisellä antaumuksella sekä maskuliinisella itsekurilla, ja kuinka voit toteuttaa niitä eri elämäntilanteissa
 • Syvä kehon kuuntelu: opit keinoja tulla yhä enemmän ja enemmän pään ja mielen sisältä kehoon
 • Arki henkisenä harjoituksena: opit tantrisen filosofian perusasioita, eli millä lailla arkinen elämä ja henkinen harjoitus eivät ole toisistaan erillä, vaan itse asiassa yksi ja sama asia
 • Tarinat: tulet tietoiseksi ajatusmaailmastasi ja tarinoista, joita punot mielessäsi päivästä toiseen
 • Kehollisuus arjessa: miten tuoda kehollisuutta, feminiiniä, hyvinvointia ja oman itsen kuuntelua jokapäiväiseen elämään
 • Omien rituaalien rakentaminen: oppimasi perusteella teet itsellesi rituaalit joiden avulla kuljet kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Kehollinen tunnetyöskentely: aloitat oman embodiment-harjoituksesi ja tunne-energian liikuttamisen kehon kautta

Moduuli 4: energeettinen anatomia

 • Perusteet: opit, mitä energeettinen anatomia tarkoittaa
 • Energiakanavat: ymmärrät, miten energia kulkee ihmisen kehossa
 • Elämän voima: opit, mitä on prana, ja miten se meissä liikkuu
 • Shakti: kosminen feminiininen alkuvoima
 • Kundalini: kundalinienergian liike ja vaikutukset ihmisessä
 • Kokemuksen tasot: opit, millä eri kokemisen ja elämisen tasoilla voit tunnustella elämää ja itseäsi
 • Chakra breathing meditation: tunnin pituinen kehollinen harjoitus, joka nostattaa kundalinienergiaa, poistaa energeettisiä tukoksia ja laittaa Shaktin virtaamaan

Mitä kurssilla tapahtuu?

4 x moduulit & muut bonusmateriaalit heti kurssialustalla

Pääset tutustumaan aiheisiin omassa rauhassasi vaikka heti.

Ikuinen pääsy

Kun tulet kerran mukaan valmennukseen, olet aina mukana.

Ilman lisämaksuja tietenkin. <3

1 x Zoom-sessio 13.12. klo 18

Zoom-sessio on naistenpiiri, johon kaikki sekä uudet että vanhat opiskelijat ovat tervetulleita.

Valmennus

Livesessiossa sinun on mahdollista saada yksilöllistä valmennusta.

Otathan huomioon, että paikalla saattaa olla muita ryhmäläisiä.

Palautetta kurssista 

Tuntuu että oon herkempi kehoni viesteille ja osaan myös hidastaa ja kuunnella, kun ennen tätä vedin täyttä häkää eteen päin ja elin oikeastaan vaan pään sisällä. Enää en! Sallin itselleni ja keholleni hidastamisen :)
(Essi on) läsnäoleva ja kiinnostunut. Kannattelet harjoituksia luentoja kauniilla tavalla. Ajattelen että se miten selkeästi puhut ja kerrot eri teemoista kertoo siitä miten syvällisesti aiheita ymmärrät, joten kuulijana on helppo pysyä perässä.

-Oona
Olen opetellut ruokkimaan feminiiniä erilaisilla tekniikoilla joita opin valmennuksessa runsaasti. Vielä on matkaa siihen että saan teoriasta asiat käytäntöön, mutta hiljaa hyvä tulee ;) Varsinkin viimeinen harjoitus oli itselle uusi ja todella voimakas, tulen varmasti tekemään uudelleen ja uudelleen. 
Luethan käyttöehdot tarkasti (terms and conditions) ennen tilauksen tekemistä.
Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.

Sun valmentajanasi on Essi

Olen kehollisuusvalmentaja, tantrinen ohjaaja, master life coach sekä jooga- ja hengitysohjaaja.

Minulla on kahden vuoden kokemus yksilöasiakkaisen sekä ryhmien valmentamisesta. Joogaa ja kehollisuutta olen opettanut lähes viisi vuotta.

Olen omistautunut feminiinienergialle, feminiiniselle elämäntavalle ja sen eteenpäin jakamiselle.
Write your awesome label here.
Created with